• Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2013-2014

        Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2013-2014 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2013-2014.       Bình Định là một vùng đất lâu đời […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10 là lời giải đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10 là đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9 là lời giải đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9 là đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8 là lời giải đề thi giao lưu chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Anh Sơn , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8 là đề thi giao lưu chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Anh Sơn , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]


 • Đáp án TNNT tiếng anh lớp 5 vĩnh phúc 2013-2014

          Đáp án TNNT tiếng anh lớp 5 vĩnh phúc 2013-2014 là lời giải đề thi môn tiếng anh dành cho các học sinh khối lớp 5 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức […]


 • Đề thi TNNT tiếng anh lớp 5 vĩnh phúc 2013-2014

          Đề thi TNNT tiếng anh lớp 5 vĩnh phúc 2013-2014 là đề thi môn tiếng anh dành cho các học sinh khối lớp 5 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức vào […]


 • Đáp án TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014

          Đáp án TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014 là lời giải đề thi môn tiếng anh dành cho các học sinh khối lớp 4 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức […]