• Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng nga

           Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng nga là đề thi môn Tiếng Nga, một trong những đề thi của Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 niên khóa 2019-2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều 7/5.  Đề tham […]


  • Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn sinh học

           Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn sinh học là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi của Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 niên khóa 2019-2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều 7/5.  Đề tham […]  • Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn ngữ văn

           Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn ngữ văn là đề thi môn ngữ văn, một trong những đề thi của Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 niên khóa 2019-2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều 7/5.  Đề tham […]