• Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9

             Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9 là tài liệu gồm 5 đề thi giúp học sinh khối lớp 9 có thể thích ứng với 2 thông tư sửa đổi về kiểm tra đánh giá học sinh, 1 dành cho tiểu học, 1 dành cho THCS và THPT […]  • Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8

          Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8 là các bài tập được thiết kế nhăm tăng cường sức khỏe bản thân và phát triển đầy đủ các tố chất mạnh, bền khéo léo của các dành cho các em học sinh nam cũng như nữ khối lớp 8.   […]


  • Bài tập thể dục liên hoàn 45 nhịp khối lớp 9

          Bài tập thể dục liên hoàn 45 nhịp khối lớp 9 là các bài tập được thiết kế nhăm tăng cường sức khỏe bản thân và phát triển đầy đủ các tố chất mạnh, bền khéo léo của các dành cho các em học sinh nam cũng như nữ khối lớp 9. […]