• Bộ 7 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 9

       Bộ 7 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 9 là tài liệu cung cấp cho các bạn học sinh luyện tập với 7 đề thi có đáp án xoay quanh kiến thức học kì 1 môn toán dành cho các bạn học sinh lớp 9. Kỳ 1 lớp 9 […]


 • Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6

        Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 6, cập nhật theo nội dung […]


 • Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 9

        Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 9 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 9, cập nhật theo nội dung […]


 • Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7

        Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 7, cập nhật theo nội dung […]


 • Một số đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9

        Bài viết này, sẽ tập hợp một số đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 các niên khóa để giúp các em học sinh khối lớp 9 chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi giữa kỳ 1 sắp tới. Các đề thi giữa kì thường là các bài tập […]


 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9

           Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9 là tài liệu gồm 5 đề thi giúp học sinh khối lớp 9 có thể thích ứng với 2 thông tư sửa đổi về kiểm tra đánh giá học sinh, 1 dành cho tiểu học, 1 dành cho THCS và THPT […]