• Đề thi HSG GDCD lớp 6 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018

    Đề thi HSG GDCD lớp 6 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 6 PTCS của phòng giáo dục huyện Châu Thành, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Trà […]


  • Đáp án HSG GDCD lớp 6 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018

    Đáp án HSG GDCD lớp 6 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018 là lời giải đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 6 PTCS của phòng giáo dục huyện Châu Thành, sở giáo dục và đào tạo […]