• Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8 là đề thi giao lưu chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Anh Sơn , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 7

        Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 7 là lời giải của đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 7

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 7 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không […]


 • Đáp án HSG Tiếng anh lớp 7 – Đề số 3

        Đáp án HSG Tiếng anh lớp 7 – Đề số 3 là lời giải của đề thi giao lưu học sinh giỏi môn tiếng anh dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]


 • Đề thi HSG Tiếng anh lớp 7 – Đề số 3

        Đề thi HSG Tiếng anh lớp 7 – Đề số 3 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn tiếng anh dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đáp án TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 2

        Đáp án TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 2 là lời giải của đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 7 tham dự vòng 2.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 2

        Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 2 là đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 7 tham dự vòng 2.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of Maths & Science […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 1

        Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 7 TV – Vòng 1 là đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 7 tham dự vòng 1.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of Maths & Science […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2016 lớp 7 TA – Vòng 1

         Đề thi TKTNTH trẻ 2016 lớp 7 TA – Vòng 1 là đề thi tiếng anh dành cho học sinh khối lớp 7 tham dự vòng 1, Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán Học năm 2016 ( viết tiếng anh là Mathematical Young Talent Search  -MYTS). Tất cả thí sinh đúng độ tuổi (sinh năm 2006, […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2016 lớp 7 TV – Vòng 1

         Đề thi TKTNTH trẻ 2016 lớp 7 TV – Vòng 1 là đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 7 tham dự vòng 1, Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán Học năm 2016 ( viết tiếng anh là Mathematical Young Talent Search  -MYTS). Tất cả thí sinh đúng độ tuổi (sinh năm […]