• Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn sinh học sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn lịch sử sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lí lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lí lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn địa lý sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn tiếng anh sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn hóa học sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Vật lý lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Vật lý lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn vật lý của học kỳ 1 lớp 8 sắp tới một cách tốt nhất. Nội dung 1. Thế nào là chuyển động cơ?  Sự […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán học lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán học lớp 8 cho các em học sinh lớp 8có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn toán học cho học kỳ 1 sắp tới một cách tốt nhất. Tài liệu đến từ Trường Đinh Thiện Lý, một trường trung học […]


 • Đáp án HSG Hóa học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đáp án HSG Hóa học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là lời giải đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ […]


 • Đề thi HSG GDCD lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG GDCD lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức […]


 • Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên […]