• Tổng hợp đề thi học kỳ 1 môn Toán Hà Nội 2018-2019

        Tổng hợp đề thi học kỳ 1 môn Toán Hà Nội 2018-2019 là tài liệu tổng hợp chi tiết các đề thi của các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội niên khóa 2018-2019 do thầy Hồ K. Vũ tổng hợp và tặng các em. Các đề thi có lời giải chi […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn sinh học sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 9

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh học lớp 9 cho các em học sinh lớp 9 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn sinh học sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử lớp 9

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 cho các em học sinh lớp 9 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn tiếng anh sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn lịch sử sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lý lớp 9

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lý lớp 9 cho các em học sinh lớp 9 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn địa lý sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lí lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn địa lí lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn địa lý sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 cho các em học sinh lớp 9 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn tiếng anh sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn tiếng anh sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]


 • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học lớp 8

       Dưới đây là Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học lớp 8 cho các em học sinh lớp 8 có thể tham khảo để có định hướng ôn tập môn hóa học sắp tới một cách tốt nhất. Đây là tài liệu do các thầy cô Trường THCS Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh […]