• Đề thi chuyên toán chung Quảng Nam 2019-2020

        Đề thi chuyên toán chung Quảng Nam 2019-2020 là đề thi môn toán học vòng 1 dành cho các bạn thi chuyên Lê Thanh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT […]


 • Đề thi chuyên Tin học Quảng Nam 2019-2020

        Đề thi chuyên Tin học Quảng Nam 2019-2020 là đề thi môn toán học dành cho các bạn thi chuyên Tin học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Quảng […]


 • Đề thi chuyên Ngữ Văn Bình Thuận 2019-2020

         Đề thi chuyên toán Tỉnh Bình Thuận 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bình […] • Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Ngữ Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh […]


 • Đề thi chuyên Hóa học Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi chuyên Hóa học Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi môn hóa học dành cho các bạn thi chuyên toán, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Thanh […]


 • Đề thi chuyên toán vòng 1 Tỉnh Vĩnh Phúc 2019-2020

        Đề thi chuyên toán vòng 1 Tỉnh Vĩnh Phúc 2019-2020 là đề thi môn toán học vòng 1  dành cho tất cả các thí sinh, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc của sở giáo […]


 • Đề thi chuyên Vật lí THPT PTNK 2019-2020

        Đề thi chuyên Vật lí THPT PTNK 2019-2020 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lí dành cho những thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lí trường THPT chuyên Phổ thông năng khiếu, Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh niên khóa 2019-2020. Chi tiết Đề thi chuyên Vật lí THPT […]


 • Đề thi chuyên Vật lí Hải Dương 2019-2020

        Đề thi chuyên Vật lí Hải Dương 2019-2020ề thi chuyên toán Tỉnh Hải Dương 2019-2020 là đề thi môn Vật lí dành cho các bạn thi chuyên Vật Lí, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi […]


 • Đề thi chuyên Vật lí Quảng Ngãi 2019-2020

  Đề thi chuyên Vật lí Quảng Ngãi 2019-2020

        Đề thi chuyên Vật lí Quảng Ngãi 2019-2020 là đề thi môn Vật lí dành cho các bạn thi chuyên Vật lí, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Khiết của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh […]