• Đáp án chuyên Hóa Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Hóa Đồng Tháp 2018-2019 là lời giải đề thi môn hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – học […]


 • Đề thi chuyên Hóa Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Hóa Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi môn hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – học sinh lớp […]


 • Đáp án chuyên Hóa học Quảng Trị 2017-2018

        Đáp án chuyên Hóa học Quảng Trị 2017-2018 là lời giải đề thi Hóa học vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Hóa học, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa […]


 • Đề thi chuyên Hóa học Quảng Trị 2017-2018

        Đề thi chuyên Hóa học Quảng Trị 2017-2018 là đề thi Hóa học vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Hóa học, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.   […]


 • Đề thi chuyên Hóa học KHTN 2018-2019

        Đề thi chuyên Hóa học KHTN 2018-2019 là đề thi hóa học dành cho thí sinh vào lớp chuyên Hóa Học của trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội   niên khóa  2018-2019.  – Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi […]


 • Đề thi chuyên Hóa học ĐHSP Hà Nội 2018-2019

        Đề thi chuyên Hóa học ĐHSP Hà Nội 2018-2019 là đề thi Hóa học  dành cho các thi sinh thi vào lớp Chuyên Hóa, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Đại Học Sư Phạm , Thành Phố Hà Nội niên khóa 2018-2019.       […]


 • Đề thi chuyên Sinh học Long An 2017-2018

        Đề thi chuyên Sinh học Long An 2017-2018 là đề thi môn sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Long An tỉnh Long An.       Trường THPT Chuyên Long An được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2009 […]


 • Đáp án chuyên hóa học Long An 2017-2018

        Đáp án chuyên hóa học Long An 2017-2018 là lời giải đề thi môn hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Long An tỉnh Long An.       Trường THPT Chuyên Long An được thành lập vào ngày 20 tháng 10 […]


 • Đề thi chuyên hóa học Long An 2017-2018

        Đề thi chuyên hóa học Long An 2017-2018 là đề thi môn hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Long An tỉnh Long An.       Trường THPT Chuyên Long An được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2009 […]


 • Đáp án chuyên Hóa học Đồng Tháp 2015-2016

          Đáp án chuyên Hóa học Đồng Tháp 2015-2016 là lời giải đề thi môn hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp.        Nguyễn Quang Diêu sinh năm Canh […]