• Đáp án chuyên toán Hồ Chí Minh 2019-2020

        Đáp án chuyên toán Hồ Chí Minh 2019-2020 là lời giải đề thi môn toán học dành cho các bạn thi chuyên toán, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Thành […]


 • Đề thi chuyên tiếng anh Thành Phố Hà Nội 2019-2020

        Đề thi chuyên tiếng anh Thành Phố Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn tiếng Anh dành cho các bạn thi chuyên Anh, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Thành Phố […]


 • Đề thi chuyên anh chung THPT PTNK 2019-2020

  Đề thi chuyên anh chung THPT PTNK 2019-2020

        Đề thi chuyên anh chung THPT PTNK 2019-2020 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh dành cho tất cả các học sinh thi vào trường THPT chuyên Phổ thông năng khiếu, Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh niên khóa 2019-2020. Chi tiết Đề thi chuyên anh chung THPT PTNK […]


 • Đề thi vào 10 Tiếng anh chung tỉnh Hưng Yên 2019-2020

        Đề thi vào 10 Tiếng anh chung tỉnh Hưng Yên 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh dành cho tất cả các học sinh thi vào trường THPT chuyên tỉnh Hưng Yên, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công […]


 • Đề thi vào 10 Tiếng Anh Kiên Giang 2018-2019

         Đề thi vào 10 Tiếng Anh Kiên Giang 2018-2019 là đề thi môn Tiếng Anh dành cho học sinh thi vào THPT công lập tỉnh Kiên Giang niên khóa 2017-2018       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven biển thuộc phía Tây Nam của […]


 • Đáp án vào 10 Tiếng Anh Kiên Giang 2018-2019

         Đáp án vào 10 Tiếng Anh Kiên Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh dành cho học sinh thi vào THPT công lập tỉnh Kiên Giang niên khóa 2017-2018       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven biển thuộc phía Tây […]


 • Đáp án chuyên Anh Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Anh Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi dành riêng cho các học sinh ứng thi vào lớp chuyên anh,  một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng […]


 • Đề thi chuyên Anh Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Anh Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi dành riêng cho các học sinh ứng thi vào lớp chuyên anh,  một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ […]


 • Đáp án chuyên Anh chung Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Anh chung Đồng Tháp 2018-2019 là lời giải đề thi môn tiếng Anh vòng 1, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt […]


 • Đề thi chuyên Anh chung Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Anh chung Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi môn tiếng Anh vòng 1, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – học sinh lớp […]