• Đề thi vào 10 Ngữ Văn Kiên Giang 2018-2019

         Đề thi vào 10 Ngữ Văn Kiên Giang 2018-2019 là đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh thi vào THPT công lập tỉnh Kiên Giang niên khóa 2017-2018       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven biển thuộc phía Tây Nam của […]


 • Đáp án vào 10 Ngữ Văn Kiên Giang 2018-2019

         Đáp án vào 10 Ngữ Văn Kiên Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh thi vào THPT công lập tỉnh Kiên Giang niên khóa 2017-2018       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven biển thuộc phía Tây […]


 • Đáp án chuyên Văn Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Văn Đồng Tháp 2018-2019 là lời giải đề thi môn ngữ văn dành cho học sinh chuyên Văn, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa […]


 • Đề thi chuyên Văn Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Văn Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi môn ngữ văn dành cho học sinh chuyên Văn, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ […]


 • Đáp án chuyên Văn chung Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Văn chung Đồng Tháp 2018-2019 là lời giải đề thi môn ngữ văn vòng 1, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng […]


 • Đề thi chuyên Văn chung Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Văn chung Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi môn ngữ văn vòng 1, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – học […]


 • Đáp án chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018

        Đáp án chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018 là lời giải đề thi Ngữ Văn vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Ngữ Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.   […]


 • Đề thi chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018 là đề thi Ngữ Văn vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Ngữ Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.       […]


 • Đề thi chuyên Văn chung Bình Định 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn chung Bình Định 2018-2019 là đề thi Văn vòng 1 dành chung cho các thí sinh thi vào khối chuyên, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định niên khóa 2018-2019.          […]


 • Đề thi chuyên Văn Trung Học Thực Hành 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn Trung Học Thực Hành 2018-2019 là đề thi Văn vòng 2 chung cho các thí sinh thi lớp chuyên Ngữ Văn,  một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông Trung học Thực hành ĐHSP, Thành Phố Hồ Chí Minh niên khóa 2018-2019.    […]