• Đề thi chuyên Ngữ Văn Bình Thuận 2019-2020

         Đề thi chuyên toán Tỉnh Bình Thuận 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bình […] • Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Ngữ Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh […]


 • Đáp án chuyên ngữ văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020

        Đáp án chuyên ngữ văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020 là lời giải đề thi tuyển sinh lớp 10 vào các lớp chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa,.. […]


 • Đề thi chuyên ngữ văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020

        Đề thi chuyên ngữ văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 vào các lớp chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa,.. của sở […]


 • Đề thi chuyên Văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020

        Đề thi chuyên Văn Thành Phố Hồ Chí Minh 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Thành Phố […]


 • Đề thi chuyên Ngữ Văn Thành Phố Hà Nội 2019-2020

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Thành Phố Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Thành Phố […]


 • Đề thi chuyên Văn THPT PTNK 2019-2020

        Đề thi chuyên Văn THPT PTNK 2019-2020 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn dành cho những thí sinh thi vào lớp Chuyên Văn trường THPT chuyên Phổ thông năng khiếu, Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh niên khóa 2019-2020. Chi tiết Đề thi chuyên Văn THPT PTNK 2019-2020 Xem đáp án […]


 • Đề vào lớp 10 chuyên Văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019-2020

        Đề vào lớp 10 chuyên Văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019-2020 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán học dành cho những thí sinh thi vào lớp 10  Chuyên Toán, Chuyên Tin của trường THPT Chuyên sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) niên khóa 2019-2020. Chi tiết Đề vào lớp […]


 • Đề thi chuyên ngữ văn chung THPT KHTN 2019-2020

        Đề thi chuyên ngữ văn chung THPT KHTN 2019-2020 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn dành cho tất cả các học sinh thi vào trường THPT chuyên KHTN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội niên khóa 2019-2020.      Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là […]