• Đáp án chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018

        Đáp án chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018 là lời giải đề thi Ngữ Văn vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Ngữ Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.   […]


 • Đề thi chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Quảng Trị 2017-2018 là đề thi Ngữ Văn vòng 2 dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Ngữ Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.       […]


 • Đề thi chuyên Văn chung Bình Định 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn chung Bình Định 2018-2019 là đề thi Văn vòng 1 dành chung cho các thí sinh thi vào khối chuyên, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định niên khóa 2018-2019.          […]


 • Đề thi chuyên Văn Trung Học Thực Hành 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn Trung Học Thực Hành 2018-2019 là đề thi Văn vòng 2 chung cho các thí sinh thi lớp chuyên Ngữ Văn,  một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông Trung học Thực hành ĐHSP, Thành Phố Hồ Chí Minh niên khóa 2018-2019.    […]


 • Đề thi chuyên Văn chung Trung Học Thực Hành 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn chung Trung Học Thực Hành 2018-2019 là đề thi văn vòng 1 cơ sở dùng chung cho các thi sinh thi khối chuyên , một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  của các trường phổ thông Trung học Thực hành ĐHSP, Thành Phố Hồ Chí Minh niên khóa 2018-2019.    […]


 • Đề thi chuyên Văn Hà Nội 2018-2019

        Đề thi chuyên Văn Hà Nội 2018-2019 là đề thi Ngữ Văn chuyên dành cho thí sinh vào lớp chuyên Văn theo nguyện vọng vào lớp chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An , thành Phố Hà Nội,  niên […]


 • Đề thi chuyên văn Long An 2018-2019

        Đề thi chuyên văn Long An 2018-2019 là đề thi Văn chuyên dành cho các thi sinh thi chuyên Ngữ Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông chuyên Long An, Tỉnh Long An niên khóa 2018-2019.       –  Thời gian tổ chức các […]


 • Đề thi chuyên ngữ văn chung KHTN 2018-2019

        Đề thi chuyên ngữ văn chung KHTN 2018-2019 là đề thi Văn chuyên Vòng 1 dành cho thí sinh vào lớp chuyên Văn của trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội   niên khóa  2018-2019.  Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Toán (vòng 1) […]


 • Đề thi chuyên văn Tp Hồ Chí Minh 2018-2019

        Đề thi chuyên văn Tp Hồ Chí Minh 2018-2019 là đề thi Văn  dành cho các thi sinh thi chuyên Văn, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và các lớp chuyên […]


 • Đề thi chuyên Văn Chung PTNK Hồ Chí Minh 2018-2019

          Đề thi chuyên Văn Chung PTNK Hồ Chí Minh 2018-2019 là đề thi văn cchung dành cho tất cả các học sinh, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường PTNK thuộc đại học Quôc Gia TP. Hồ Chí Mịnh  niên khóa 2018-2019.    Chỉ […]