• Đề thi chuyên Vật lí Kiên Giang 2018-2019

         Đề thi chuyên Vật lí Kiên Giang 2018-2019 là đề thi môn Vật lí dành cho học sinh thi vào trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, TP Rạch Giá, Kiên Giang niên khóa 2018-2019       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven biển thuộc […]


 • Đáp án chuyên Vật lí Kiên Giang 2018-2019

         Đáp án chuyên Vật lí Kiên Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Vật lí dành cho học sinh thi vào trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, TP Rạch Giá, Kiên Giang niên khóa 2018-2019       Kiên Giang là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nằm ở ven […]


 • Đáp án chuyên Vật lí Đồng Tháp 2018-2019

          Đáp án chuyên Vật lí Đồng Tháp 2018-2019 là lời giải đề thi môn vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – […]


 • Đề thi chuyên Vật lí Đồng Tháp 2018-2019

          Đề thi chuyên Vật lí Đồng Tháp 2018-2019 là đề thi môn vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của 2 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu và THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp. Trong niên khóa 2017-2018 vừa qua, Em Đỗ Hoàng Việt – học sinh […]


 • Đáp án chuyên Vật lí Quảng Trị 2017-2018

        Đáp án chuyên Vật lí Quảng Trị 2017-2018 là lời giải đề thi Vật lý chuyên dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Vật lí, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.   […]


 • Đề thi chuyên Vật lí Quảng Trị 2017-2018

        Đề thi chuyên Vật lí Quảng Trị 2017-2018 là đề thi Vật lý chuyên dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Vật lí, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị niên khóa 2017-2018.       […]


 • Đề thi chuyên Vật lí KHTN 2018-2019

        Đề thi chuyên Vật lí KHTN 2018-2019 là đề thi vật lí dành cho thí sinh vào lớp chuyên Vật Lí của trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội niên khóa  2018-2019.  – Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đầy đủ 3 bài […]


 • Đề thi chuyên vật lí Tp Hồ Chí Minh 2018-2019

        Đề thi chuyên vật lí Tp Hồ Chí Minh 2018-2019 là đề thi Vật lí dành cho các thi sinh thi chuyên Vật Lí, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và các lớp […]


 • Đề thi chuyên Vật lí ĐHSP Hà Nội 2018-2019

        Đề thi chuyên Vật lí ĐHSP Hà Nội 2018-2019 là đề thi Vật lí  dành cho các thi sinh thi vào lớp Chuyên Vật lí, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Đại Học Sư Phạm , Thành Phố Hà Nội niên khóa 2018-2019.     […]


 • Đề thi chuyên Vật lí Thái Bình 2018-2019

        Đề thi chuyên Vật lí Thái Bình 2018-2019 là đề thi Vật lí dành cho học sinh tuyển sinh vào lớp chuyên Vật lý, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Thái Bình tỉnh Thái Bình niên khóa 2018-2019.         Từ […]