• Đề thi HSG GDCD lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG GDCD lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam […]


 • Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đề thi HSG Lịch Sử lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Lịch Sử lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đáp án HSG Tin học lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Tin học lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam […]


 • Đề thi HSG Tin học lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG Tin học lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) nổi tiếng […]


 • Đáp án HSG GDCD lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG GDCD lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 môn giáo dục công dân thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu […]


 • Đề thi HSG GDCD lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG GDCD lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 môn giáo dục công dân thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây […]


 • Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam […]


 • Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) nổi tiếng […]


 • Đáp án HSG Địa lí lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Địa lí lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam […]