• Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam […]


 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) nổi tiếng […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Tiếng Anh

      Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Tiếng Anh là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có thời gian làm […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Tiếng Anh

      Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Tiếng Anh là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Tiếng Anh

      Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Tiếng Anh là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Tiếng Anh

      Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Tiếng Anh là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Tiếng Anh

    Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Tiếng Anh là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Tiếng Anh

     Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Tiếng Anh là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2015-2016 môn Anh

  Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2015-2016 môn Anh là đáp án của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2015-2016 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho […]