• Đề thi HSG Toán học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Toán học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn toán học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành […]


 • Đáp án HSG Toán lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Toán lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) […]


 • Đề thi HSG Toán lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG Toán lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) nổi tiếng với […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Toán học

      Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Toán học là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Toán học

      Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Toán học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Toán học

      Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Toán học là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Toán học

      Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014 Toán học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 môn Toán

       Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 môn Toán là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 môn Toán

  Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 môn Toán là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Tin

  Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Tin là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 […]