• Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, […]


 • Đáp án HSG Hóa học lớp 9 Long An 2016-2017

         Đáp án HSG Hóa học lớp 9 Long An 2016-2017 là lời giải của một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam […]


 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Long An 2016-2017

         Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Long An 2016-2017 là một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Long An. Long An là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long (Tây Nam Bộ) nổi tiếng […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học

      Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học

      Đề thi HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có thời gian làm […]


 • Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Hóa học

      Đáp án HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Hóa học

       Đề thi HSG lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Vĩnh phúc đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2014-2015 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi […]


 • Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học

  Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh […]


 • Đề thi HSG lớp 8 hóa học – Đề số 6

       Đề thi HSG lớp 8 hóa học – Đề số 6 là đề thi khảo sát học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 của phòng giáo dục và đào tạo TP Vinh, Tỉnh Nghệ An niên khóa 2012 – 2013, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đáp án HSG lớp 8 hóa học – Đề số 5

  Dưới đây là Đáp án HSG lớp 8 hóa học – Đề số 5 là đề thi của huyện Thanh Oai, TP hà Nội niên khóa 2015 – 2016, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. Dưới đây là nội dung Đáp án HSG lớp […]