• Đáp án thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề 8, 9, 10, 11

        Đáp án thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề 8, 9, 10, 11 là đáp án các đề thi thử THPT 2018 môn hóa học lần thứ 4 với mã đề 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 11

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 11 là đề thi thử THPT 2018 môn hóa học lần thứ 4 với mã đề 485 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 10

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 10 là đề thi thử THPT 2018 môn hóa học lần thứ 4 với mã đề 357 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 9

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 9 là đề thi thử THPT 2018 môn hóa học lần thứ 4 với mã đề 209 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 8

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa học – Đề số 8 là đề thi thử THPT 2018 môn hóa học lần thứ 4 với mã đề 132 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đáp án thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề 4, 5, 6, 7

        Đáp án thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề 4, 5, 6, 7 là đáp án các đề thi thử THPT 2018 môn Hóa Học lần thứ nhất mã 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 7

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 7 là đề thi thử THPT 2018 môn Hóa Học lần thứ nhất mã 485 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh ngày 14 […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 6

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 6 là đề thi thử THPT 2018 môn Hóa Học lần thứ nhất mã 357 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 5

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 5 là đề thi thử THPT 2018 môn Hóa Học lần thứ nhất mã 209 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 4

        Đề thi thử THPT 2018 Hóa Học – Đề số 4 là đề thi thử THPT 2018 môn Hóa Học lần thứ nhất mã 132 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh […]