• Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 10

        Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 10 là đề thi của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc với mã đề 135. Vĩnh phúc là một trong những tỉnh có truyền thống học của miền Bắc với nhiều thành tích giáo dục trong những năm qua.     […]


 • Đáp án thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 9

        Đáp án thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 9 là lời giải của đề thi do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra. Vĩnh phúc là một trong những tỉnh có truyền thống học của miền Bắc.      Nhờ công tác chuẩn bị tốt trong quá trình […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 9

        Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 9 là đề thi của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc với mã đề 303. Vĩnh phúc là một trong những tỉnh có truyền thống học của miền Bắc với nhiều thành tích giáo dục trong những năm qua.     […]


 • Đề thi thử Sinh PTTH 2017 – Đề số 9

  Đề thi thử Sinh PTTH 2017 – Đề số 9 – Mã đề 357 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 19

  Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 19 – Mã đề 357 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 18

  Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 18 – Mã đề 209 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 17

  Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 17 – Mã đề 132 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đáp án thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 13,14,15,16

  Đáp án thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 13,14,15,16 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng Nai Dưới đây […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 16

  Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 16 – Mã đề 004 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng Nai […]


 • Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 15

  Đề thi thử Hóa PTTH 2017 – Đề số 15 – Mã đề 003 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]