• Đáp án thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề 9, 10, 11, 12

        Đáp án thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề 9, 10, 11, 12 là đáp án chi tiết các đề thi thử THPT 2018 môn vật lí lần thứ 4 với mã đề 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 12

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 12 là đề thi thử THPT 2018 môn vật lí lần thứ 4 với mã đề 485 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 11

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 11 là đề thi thử THPT 2018 môn vật lí lần thứ 4 với mã đề 357 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 10

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 10 là đề thi thử THPT 2018 môn vật lí lần thứ 4 với mã đề 209 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 9

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 9 là đề thi thử THPT 2018 môn vật lí lần thứ 4 với mã đề 132 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Tỉnh Đồng Tháp.       Trường thành lập vào ngày 08 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 91/QĐ-UBND-TL, địa […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 8

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 8 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Vật lí lần thứ nhất mã 495 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 7

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 7 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Vật lí lần thứ nhất mã 357 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 6

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 6 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Vật lí lần thứ nhất mã 132 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 5

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 5 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Vật lí lần thứ nhất mã 132 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]


 • Đáp án THPT 2018 Vật Lí – Đề số 1,2,3,4

        Đáp án THPT 2018 Vật Lí – Đề số 1,2,3,4 là lời giải của các đề thi thử THPT 2018 môn Vật lí lần thứ 2 với mã đề 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Quảng Trị.        Trường Chuyên tỉnh Quảng Trị (nay là Trường PTTH […]