• Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 13

  Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 13 – Mã đề 002 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 12

  Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 12 – Mã đề 001 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 7

  Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 7 là lời giải của một trong các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là kỳ thi thử lần thứ 4 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An […]


 • Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 7

  Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 7 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 4 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An Dưới đây là chi […]


 • Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 6

  Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 6 là lời giải của một trong các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là kỳ thi thử lần thứ 3 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An […]


 • Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 6

  Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 6 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 3 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An Dưới đây là chi […]


 • Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 5

  Đáp án thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 5 là lời giải của một trong các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là kỳ thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ […]


 • Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 5

  Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 5 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 2 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An Dưới đây […]


 • Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 4

  Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 4 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An Dưới đây […]


 • Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 3

  Đề thi thử Vật lý PTTH 2017 – Đề số 3 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 3 của trường THPT Thực hành Cao Nguyên tỉnh Đắk Lắk Dưới đây là chi […]