• Đáp án HSG lớp 11 Địa Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 11 Địa Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải môn địa lí khối lớp 11, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ, năm học 2017 – 2018 […]


 • Đáp án HSG lớp 10 Địa Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 10 Địa Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải đề thi môn địa lí, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc […]


 • Đáp án HSG lớp 10 Sử Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 10 Sử Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải đề thi môn Lịch sử, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc […]


 • Đề thi HSG lớp 10 Tin Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đề thi HSG lớp 10 Tin Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là đề thi môn Tin Học, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ, năm […]


 • Đáp án HSG lớp 10 Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 10 Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải đề thi môn Tiếng Trung, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc […]


 • Đề thi HSG lớp 10 Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đề thi HSG lớp 10 Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là đề thi môn Tiếng Trung, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ, năm […]


 • Đáp án HSG lớp 10 Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 10 Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải đề thi môn Tiếng Nga, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc […]


 • Đề thi HSG lớp 10 Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đề thi HSG lớp 10 Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là đề thi môn Tiếng Nga, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ, năm […]


 • Đáp án HSG lớp 10 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

        Đáp án HSG lớp 10 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2017-2018 là lời giải đề thi môn Tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 10 của các thí sinh tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng […]


 • Đáp án chuyên Toán Nghệ An 2018-2019

        Đáp án chuyên Toán Nghệ An 2018-2019 là lời giải đề thi Toán chuyên Vòng 2 dành cho thí sinh vào lớp chuyên toán của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An,  niên khóa  2018-2019.       Tuyển sinh tối đa 455 học sinh, gồm 13 lớp chuyên mỗi lớp tối đa […]