• Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 môn Lý – Ngày thi thứ hai

    Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 môn Lý là một trong các đề thi học để lựa chọn ra các học sinh xuất sắc nhất khối PTTH lớp 12 về lĩnh vực Vật Lý. Đề thi được chia thành 2 ngày thi với thời gian cho mỗi bài thi là 180 phút. Dưới đây là chi […]
  • Đáp án HSG PTTH quốc gia 2010-2011 môn Toán

    Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 môn Toán là một trong các đề thi học để lựa chọn ra các học sinh xuất sắc nhất khối PTTH lớp 12 về lĩnh vực toán học. Đề thi được chia thành 2 ngày thi với thời gian cho mỗi bài thi là 180 phút. Dưới đây là […]