• Đáp án Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

    Đáp án Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh được Bộ GD&ĐT đưa ra danh cho kỳ thi tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 niên khóa được tổ chức từ ngày 22 tới 24/06/2017 của các học sinh niên khóa 2017 Thống kê của Bộ Giáo dục […]


  • Đề thi Tiếng anh THPT quốc gia 2017

    Đề thi Tiếng anh THPT quốc gia 2017  là một trong các đề thi được Bộ GD&ĐT đưa ra danh cho kỳ thi tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 niên khóa được tổ chức từ ngày 22 tới 24/06/2017 của các học sinh niên khóa 2017 Thống kê của Bộ Giáo dục cho biết, […]  • Effortless English : CD 1 – A Kiss

    Đoạn hội thoại :  He yells, “Hey, why won’t you talk to me? I want to go to dinner with you. I’ll take you to an expensive restaurant.” The girl turns, gets off the bike, and looks at him. She says, “I don’t want to go to dinner. But if you give me your car, I will […]