• Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 6

        Đề thi thử THPT 2018 Vật lí – Đề số 6 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Vật lí lần thứ nhất mã 132 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]


 • Đáp án THPT 2018 Vật Lí – Đề số 1,2,3,4

        Đáp án THPT 2018 Vật Lí – Đề số 1,2,3,4 là lời giải của các đề thi thử THPT 2018 môn Vật lí lần thứ 2 với mã đề 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Quảng Trị.        Trường Chuyên tỉnh Quảng Trị (nay là Trường PTTH […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật Lí – Đề số 4

        Đề thi thử THPT 2018 Vật Lí – Đề số 4 là đề thi thử THPT 2018 môn Vật lí lần thứ 2 với mã đề 485 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Quảng Trị.        Trường Chuyên tỉnh Quảng Trị (nay là Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn) chính thức […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Vật Lí – Đề số 3

        Đề thi thử THPT 2018 Vật Lí – Đề số 3 là đề thi thử THPT 2018 môn Vật lí lần thứ 2 với mã đề 357 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Quảng Trị.        Trường Chuyên tỉnh Quảng Trị (nay là Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn) chính thức […]


 • Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 10

  Đề thi thử Lý PTTH 2017 – Đề số 10 – Mã đề 357 là một trọng các đề thi thử dành cho cách học sinh sinh năm 1999 tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 niên khóa 2016-2017. Đây là đề thi thử lần thứ 1 của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Tỉnh Đồng […]


 • Đáp án Vật lý THPT quốc gia 2017

  Đáp án Vật lý THPT quốc gia 2017 là lời giải đề thi môn Vật lý được Bộ GD&ĐT đưa ra danh cho kỳ thi tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 niên khóa được tổ chức từ ngày 22 tới 24/06/2017 của các học sinh niên khóa 2017 Thống kê của Bộ Giáo dục […]


 • Đề thi Vật lý THPT quốc gia 2017

  Đề thi Vật lý THPT quốc gia 2017  là một trong các đề thi được Bộ GD&ĐT đưa ra danh cho kỳ thi tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 niên khóa được tổ chức từ ngày 22 tới 24/06/2017 của các học sinh niên khóa 2017 Thống kê của Bộ Giáo dục cho biết, […]