• Đáp án TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 2

        Đáp án TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 2 là lời giải của đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 4 tham dự vòng 2.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 2

        Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 2 là đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 4 tham dự vòng 2.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of Maths & […]


 • Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 1

        Đề thi TKTNTH trẻ 2017 lớp 4 TV – Vòng 1 là đề thi tiếng việt dành cho học sinh khối lớp 4 tham dự vòng 1.  Đây là Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 2  do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of Maths & […]


 • Đáp án TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014

          Đáp án TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014 là lời giải đề thi môn tiếng anh dành cho các học sinh khối lớp 4 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức […]


 • Đề thi TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014

          Đề thi TNNT tiếng anh lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014 là đề thi môn tiếng anh dành cho các học sinh khối lớp 4 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức vào […]


 • Đề thi TNNT tiếng việt lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014

          Đề thi TNNT tiếng việt lớp 4 vĩnh phúc 2013-2014 là đề thi môn tiếng việt dành cho các học sinh khối lớp 4 tỉnh Vĩnh phúc niên khóa 2013-2014 chuẩn bị cho ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” lần thứ 12 được tổ chức vào […]


 • Đề thi viết chữ đẹp lớp 4 – đề số 1

        Đề thi viết chữ đẹp lớp 4 – đề số 1 là đề thi viết chữ đẹp dành cho các học sinh lớp 1 tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2013-2014.       Vĩnh Phúc là một tỉnh nằm trong khu vực châu thổ sông Hồng thuộc trung du và miền núi phía bắc […]