• Đáp án trắc nghiệm lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018

        Đáp án trắc nghiệm lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018 là lời giải đề thi môn trắc nghiệm, một trong 2 môn tuyển học sinh chính thức vào lớp 6 của khối THCS của một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất Thành Phố Hồ Chí Minh, THPT chuyên Trần Đại […]


 • Đề thi trắc nghiệm lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018

        Đề thi trắc nghiệm lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018 là đề thi môn trắc nghiệm, một trong 2 môn tuyển học sinh chính thức vào lớp 6 của khối THCS của một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất Thành Phố Hồ Chí Minh, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa niên […]


 • Đáp án tự luận lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018

        Đáp án tự luận lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018 là lời giải đề thi môn tự luận, một trong 2 môn tuyển học sinh chính thức vào lớp 6 của khối THCS của một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất Thành Phố Hồ Chí Minh, THPT chuyên Trần Đại […]


 • Đề thi tự luận lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018

        Đề thi tự luận lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018 là đề thi môn tự luận, một trong 2 môn tuyển học sinh chính thức vào lớp 6 của khối THCS của một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất Thành Phố Hồ Chí Minh, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa niên […]


 • Đáp án lớp 6 Trần Đại Nghĩa Tự Luận 2017

  Đáp án lớp 6 Trần Đại Nghĩa Tự Luận 2017 là lời giải bài thi tự luận trong kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Kỳ tuyển sinh này đề tương đối khó nên nhìn chung điểm của các em không cao. Thủ khoa của kỳ khảo sát là em Phạm Diệp […]


 • Đề thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa Tự Luận 2017

  Đề thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa Tự Luận 2017  được đánh giá là tương đối khó và theo  kết quả của Sở GD-ĐT TPHCM về kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhìn chung điểm của các em không cao. Thủ khoa của kỳ khảo sát là em Phạm […]


 • Đáp án lớp 6 Trần Đại Nghĩa Trắc Nghiệm 2017

  Đáp án lớp 6 Trần Đại Nghĩa Trắc Nghiệm 2017 là lời giải bài thi trắc nghiệm trong kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Kỳ tuyển sinh này đề tương đối khó nên nhìn chung điểm của các em không cao. Thủ khoa của kỳ khảo sát là em Phạm […]


 • Đề thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa Trắc Nghiệm 2017

  Đề thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa Trắc Nghiệm 2017 được đánh giá là tương đối khó và theo  kết quả của Sở GD-ĐT TPHCM về kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhìn chung điểm của các em không cao. Thủ khoa của kỳ khảo sát là em Phạm […]


 • Đáp án tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1

  Đáp án tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1 là một trong các đề thi dùng để tuyển chọn các học sinh lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang học sinh kết thúc tiểu học niên khóa 2013-2014. Mỗi học sinh có thời gian 60 phút đề làm bài, […]


 • Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1

  Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1 là một trong các đề thi dùng để tuyển chọn các học sinh lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang học sinh kết thúc tiểu học niên khóa 2013-2014. Mỗi học sinh có thời gian 60 phút đề làm bài, […]