• Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh An Giang

         Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh An Giang cung cấp thông tin điểm thi của Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại địa bàn Tỉnh An Giang.        Tại kỳ thi lần này, Lãnh đạo […]


 • Đề thi chuyên Vật lí An Giang 2019-2020

  Đề thi chuyên Vật lí An Giang 2019-2020

        Đề thi chuyên Vật lí An Giang 2019-2020 là đề thi môn toán học dành cho các bạn thi chuyên Vật Lí, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh An […]


 • Đề thi HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Tin học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Ngữ Văn, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Tin học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Ngữ Văn, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Địa lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Địa lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Sinh học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Sinh học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]