• Danh sách phòng giáo dục đào tạo Bắc Kạn

  Danh sách phòng giáo dục đào tạo Bắc Kạn là các đơn vị quản lý giáo dục cấp huyện thuộc Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên

  Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 19 – Thái Nguyên. Hội […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên

  Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 19 – Thái Nguyên. […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên

  Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 19 – Thái Nguyên. Hội […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên

  Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 19 – Thái Nguyên. Hội […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên

  Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 19 – Thái Nguyên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 19 – Thái Nguyên. […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn

  Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn

  Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. Hội […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn

  Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn

  Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. Hội […]