• Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn

    Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. […]