• Đề thi vào 10 ngữ văn Bắc Giang 2019-2020

        Đề thi vào 10 ngữ văn Bắc Giang 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bắc Giang niên khóa […]


 • Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Bắc Giang 2019-2020

         Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Bắc Giang 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bắc Giang niên […]


 • Đáp án vào 10 Toán học Bắc Giang 2018-2019

        Đáp án vào 10 Toán học Bắc Giang 2018-2019 là lời giải môn Toán học, một trong 3 đề thi Ngữ Văn, Ngữ Văn , Toán Học dùng tuyển sinh cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 niên khóa 2018-2019 của sở  Sở giáo dục và đào tạo Bắc […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bắc Giang

         Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bắc Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bắc Giang. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bắc Giang

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bắc Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bắc Giang. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bắc Giang

         Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bắc Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bắc Giang. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bắc Giang

         Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bắc Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bắc Giang. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bắc Giang

         Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bắc Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bắc Giang. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Đề thi vào 10 Toán học Bắc Giang 2018-2019

        Đề thi vào 10 Toán học Bắc Giang 2018-2019 là một trong 3 đề thi Ngữ Văn, Ngữ Văn , Toán Học dùng tuyển sinh cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 niên khóa 2018-2019 của sở  Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang được UBND Tỉnh Bắc Giang phê […]