• Đề thi vào 10 ngữ văn Bến Tre 2019-2020

        Đề thi vào 10 ngữ văn Bến Tre 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bến Tre niên khóa […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bến Tre

         Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bến Tre là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bến Tre. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bến Tre

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bến Tre là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bến Tre. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bến Tre

         Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bến Tre là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bến Tre. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bến Tre

         Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bến Tre là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bến Tre. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bến Tre

         Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bến Tre là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bến Tre. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Bến Tre niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Đề thi lớp 10 chuyên Toán Bến Tre 2018-2019

        Đề thi lớp 10 chuyên Toán Bến Tre 2018-2019 là đề thi toán chuyên dành cho thí sinh vào lớp chuyên Toán theo nguyện vọng vào lớp chuyên của trường: THPT Chuyên Bến Tre,  Tỉnh Bến Tre niên khóa 2018-2019.       Năm nay, thực hiện theo phương án đổi mới kỳ thi […]


 • Đề thi vào 10 Tiếng Anh Bến Tre 2018-2019

          Đề thi vào 10 Tiếng Anh Bến Tre 2018-2019 là một trong các đề thi của kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên thực hiện theo quy định lấy kết quả điểm thi là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2 và môn tiếng Anh […]


 • Đề thi vào 10 Ngữ Văn Bến Tre 2018-2019

          Đề thi vào 10 Ngữ Văn Bến Tre 2018-2019 là một trong các đề thi của kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên thực hiện theo quy định lấy kết quả điểm thi là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2 và môn tiếng Anh […]