• Đề thi chuyên Ngữ Văn Bình Thuận 2019-2020

         Đề thi chuyên toán Tỉnh Bình Thuận 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bình […]


 • Đáp án vào 10 Toán học Bình Thuận 2018-2019

        Đáp án vào 10 Toán học Bình Thuận 2018-2019 là lời giải môn toán học, một trong 3 đề thi Ngữ Văn, Ngữ Văn , Toán Học dùng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 niên khóa 2018-2019 của sở  Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận được UBND Tỉnh Bình Thuận phê […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bình Thuận

         Thủ khoa Khối A THPT 2018 Bình Thuận là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bình Thuận. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bình Thuận

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Bình Thuận là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bình Thuận. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bình Thuận

         Thủ khoa Khối B THPT 2018 Bình Thuận là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bình Thuận. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bình Thuận

         Thủ khoa Khối C THPT 2018 Bình Thuận là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bình Thuận. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bình Thuận

         Thủ khoa Khối D THPT 2018 Bình Thuận là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Bình Thuận. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Đề thi vào 10 Toán học Bình Thuận 2018-2019

        Đề thi vào 10 Toán học Bình Thuận 2018-2019 là một trong 3 đề thi Ngữ Văn, Ngữ Văn , Toán Học dùng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 niên khóa 2018-2019 của sở  Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận được UBND Tỉnh Bình Thuận phê duyệt.         […]


 • Đề thi chuyên Toán học Bình Thuận 2018-2019

        Đề thi chuyên Toán học Bình Thuận 2018-2019 là đề thi Toán chuyên Vòng 2 dành cho các thí sinh thi vào lớp chuyên Toán học, một trong các đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào trường Chuyên Trần Hưng Đạo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận niên khóa 2018-2019.       […]