• Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đồng Nai 2019-2020

         Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đồng Nai 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Đồng Nai niên […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2018 Đồng Nai

         Thủ khoa Khối D THPT 2018 Đồng Nai là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Đồng Nai. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2018 Đồng Nai

         Thủ khoa Khối C THPT 2018 Đồng Nai là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Đồng Nai. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2018 Đồng Nai

         Thủ khoa Khối B THPT 2018 Đồng Nai là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Đồng Nai. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Đồng Nai

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Đồng Nai là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Đồng Nai. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2018 Đồng Nai

         Thủ khoa Khối A THPT 2018 Đồng Nai là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Đồng Nai. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Đáp án thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề 2, 3, 4, 5

        Đáp án thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề 2, 3, 4, 5 là đáp án các đề thi thử THPT 2018 môn Sinh Học lần thứ nhất mã 132, 209, 357, 485 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 5

        Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 5 là đề thi thử THPT 2018 môn Sinh Học lần thứ nhất mã 485 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh ngày 14 […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 4

        Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 4 là đề thi thử THPT 2018 môn Sinh Học lần thứ nhất mã 357 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh ngày […]


 • Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 3

        Đề thi thử THPT 2018 Sinh học – Đề số 3 là đề thi thử THPT 2018 môn Sinh Học lần thứ nhất mã 209 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND tỉnh ngày […]