• Đề thi vào 10 Toán học Đồng Tháp 2012-2013

         Đề thi vào 10 Toán học Đồng Tháp 2012-2013 là đề thi môn Toán học dành cho học sinh thi vào THPT công lập, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu và THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu của của sở […]


  • Danh sách HSG Quốc Gia 2013 Đồng Tháp

    Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2013 Đồng Tháp : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


  • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp

    Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]