• Đề thi vào lớp 10 chuyên Anh Lào Cai niên khóa 2019-2020

           Đề thi vào lớp 10 chuyên Anh Lào Cai niên khóa 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên  do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức.         Lào […]

  • Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lào Cai niên khóa 2019-2020

           Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lào Cai niên khóa 2019-2020 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên  do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức.         Lào […]