• Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh Ninh Bình

         Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh Ninh Bình cung cấp thông tin điểm thi của Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại địa bàn Tỉnh Ninh Bình.        Tại kỳ thi lần này, Lãnh đạo […]


 • Đáp án chuyên Vật lí Ninh Bình 2012-2013

        Đáp án chuyên Vật lí Ninh Bình 2012-2013 là lời giải đề thi môn Vật lí dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên […]


 • Đề thi chuyên Địa lí Ninh Bình 2012-2013

        Đề thi chuyên Địa lí Ninh Bình 2012-2013 là đề thi môn Địa lí dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên Lương Văn […]


 • Đáp án chuyên Sinh học Ninh Bình 2012-2013

        Đáp án chuyên Sinh học Ninh Bình 2012-2013 là lời giải đề thi môn Sinh học dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên […]


 • Đề thi vào 10 Ngữ Văn Ninh Bình 2012-2013

        Đề thi vào 10 Ngữ Văn Ninh Bình 2012-2013 là đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh thi vào THPT công lập, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên Lương Văn Tụy […]


 • Đáp án chuyên Địa lí Ninh Bình 2012-2013

        Đáp án chuyên Địa lí Ninh Bình 2012-2013 là lời giải đề thi môn Địa lí dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên […]


 • Đề thi chuyên Tiếng Anh chung Ninh Bình 2012-2013

        Đề thi chuyên Tiếng Anh chung Ninh Bình 2012-2013 là đề thi môn Tiếng Anh cơ sở hệ số 1 dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập […]


 • Đáp án vào 10 Ngữ Văn Ninh Bình 2012-2013

        Đáp án vào 10 Ngữ Văn Ninh Bình 2012-2013 là lời giải đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh thi vào THPT công lập, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên Lương […]


 • Đề thi chuyên Hóa học Ninh Bình 2012-2013

        Đề thi chuyên Hóa học Ninh Bình 2012-2013 là đề thi môn Hóa học dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường THPT chuyên Lương Văn […]


 • Đáp án chuyên Tiếng Anh chung Ninh Bình 2012-2013

        Đáp án chuyên Tiếng Anh chung Ninh Bình 2012-2013 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh cơ sở hệ số 1 dành cho học sinh thi vào THPT chuyên Lương Văn Tụy, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi tuyển sinh học sinh vào lớp 10 các trường THPT […]