• Lịch thi, điểm thi, điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Tây Ninh 2019-2020

         Lịch thi, điểm thi, điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Tây Ninh 2019-2020 cung cấp các thhông tin về lịch thi, điểm thi, điểm chuẩn xét tuyển các học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Tây Ninh niên khóa 2019-2020. […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Tây Ninh

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2018 Tây Ninh là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Tây Ninh. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2018 Tây Ninh

         Thủ khoa Khối B THPT 2018 Tây Ninh là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Tây Ninh. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2018 Tây Ninh

         Thủ khoa Khối C THPT 2018 Tây Ninh là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Tây Ninh. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2018 Tây Ninh

         Thủ khoa Khối D THPT 2018 Tây Ninh là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Tây Ninh. Một số thống kê THPT 2018 đáng […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2018 Tây Ninh

         Thủ khoa Khối A THPT 2018 Tây Ninh là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 2000 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Tây Ninh. Một số thống kê THPT 2018 đáng chú […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tây Ninh 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tây Ninh 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Đáp án vào 10 toán Tây Ninh 2018-2019

        Đáp án vào 10 toán Tây Ninh 2018-2019 là lời giải đề thi vào 10 môn toán, một trong 3 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 do sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh tổ chức. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019) với ba môn thi […]


 • Đề thi vào 10 toán Tây Ninh 2018-2019

        Đề thi vào 10 toán Tây Ninh 2018-2019 là đề thi vào 10 môn toán, một trong 3 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 do sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh tổ chức. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019) với ba môn thi là Toán, […]


 • Tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019

          Tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019 được thực hiện theo quyết định 1006/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm học 2018-2019. 1.  Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019       Theo kế hoạch, trong năm học 2018-2019 số học […]