• Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh Thanh Hóa

         Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin điểm thi của Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.        Tại kỳ thi lần này, Lãnh đạo […]


 • Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi chuyên Ngữ Văn Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi môn ngữ văn dành cho các bạn thi chuyên Ngữ Văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh […]


 • Đề thi chuyên Hóa học Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi chuyên Hóa học Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi môn hóa học dành cho các bạn thi chuyên toán, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 trong kỳ thì tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Thanh […]


 • Đề thi tuyển sinh 10 Ngữ văn Thanh Hóa 2019-2020

        Đề thi tuyển sinh 10 Ngữ văn Thanh Hóa 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Thanh Hóa niên […] • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG Toán học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Vật lí lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG Vật lí lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Địa lí lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG Địa lí lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG GDCD lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

         Đề thi HSG GDCD lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huyện Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức […]