• Tạo sơ đồ từ duy môn toán

          Tạo sơ đồ từ duy môn toán là một hình thức giúp bạn hệ thống hóa lại các kiến thức bạn đã được học trong suốt quá trình bạn đã được học toán từ trước tới nay.      Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay, có rất […]


  • Danh sách phòng giáo dục đào tạo Ninh Bình

    Danh sách phòng giáo dục đào tạo Ninh Bình là các đơn vị quản lý giáo dục cấp huyện thuộc Sở GD & ĐT tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban […]