• Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Nai

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Nai : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Điện Biên

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Điện Biên : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=3 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Nông

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Nông : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Lắk

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Lắk : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đà Nẵng

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đà Nẵng : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=1, Nhì :=0, Ba :=3 ,Khuyến khích :=3 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=3, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cao Bằng

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cao Bằng : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cần Thơ

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cần Thơ : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cà Mau

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Cà Mau : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Bình Thuận

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Bình Thuận : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]