• Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Bắc Giang

    Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Bắc Giang : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=0 ,Khuyến khích :=5 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=5 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


  • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 An Giang

    Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 An Giang : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]