• Lịch thi, điểm thi, điểm chuẩn vào 10 chuyên KHTN 2019-2020

  Lịch thi, điểm thi, điểm chuẩn vào 10 chuyên KHTN 2019-2020 cung cấp các thông tin về lịch thi, đề thi,  điểm thi, điểm chuẩn của các em học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên KHTN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội niên khóa 2019-2020.      Thí sinh được đưa […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Yên Bái 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Yên Bái 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Yên Bái niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Phúc 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Phúc 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Long 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Long 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Long niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tuyên Quang 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tuyên Quang 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Trà Vinh 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Trà Vinh 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Trà Vinh niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Hồ Chí Minh 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Hồ Chí Minh 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh niên khóa 2018-2019.       […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tiền Giang 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tiền Giang 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Tiền Giang niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Huế 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Huế 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Huế niên khóa 2018-2019.       Năm nay hầu hết […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Thanh Hoá 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Thanh Hoá 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]