• Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bà Rịa – Vũng Tàu 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Bà Rịa – Vũng Tàu 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu niên […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 An Giang 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 An Giang 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo An Giang niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Hải phòng 2018-2019

       Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Hải phòng 2018-2019 là thông tin về điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và THPT lớp 10 chuyên trên của sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng niên khóa 2018-2019.       Năm nay […]


 • Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2018-2019

        Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2018-2019 là thông tin về điểm chuẩn của các học sinh tham dự các kỳ thi THPT lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An  thuộc sở giáo dục và […]