• Hướng dẫn phát triển website thương mại điện tử với Nopcommerce

         nopCommerce là một phần mềm mã nguồn mở (open-source) được viết cho lĩnh vực thương mại điện tử (eCommerce) được viết trên nền tảng (framwork) ASP.NET của Microsoft với ngôn ngữ lập trình được sử dụng chính là C#.  Đây là một giải pháp mang đầy đủ các đặc điểm phù hợp cho […]


  • .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications

          .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications là một trong các tác phẩm miễn phí dành cho các nhà phát triển không thể bỏ qua của .NET Team để đưa ra các hướng dẫn cho việc xây dựng các microservices và các ứng dụng container based applications, web applications, Xamarin.Forms mobile apps trên […]


  • So sánh giữa ASP.NET và ASP.NET Core

           ASP.NET và ASP.NET Core là 2 frameword hỗ trợ các nhà phát triển các ứng dụng web dựa trên nền tảng .Net Framework khác nhau, tùy từng điều kiện thực tế, môi trường phát triển, team work, kinh nghiệm của lập trình viên hay vấn đề tài chính bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 frameword để […]