• Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh

          Bất cứ ngôn ngữ phổ dụng hiện nay trên thế giới này đều có những ngôn từ hay để cho đôi lứa có thể biểu hiện những cảm xúc, những lời tỏ tình có cánh của mình dành cho đối phương. Tiếng anh cũng không phải là một ngôn ngữ ngoại lệ, chúng ta có […]