• Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

           Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


  • Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

           Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]