• Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

           Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


  • Đề thi thử THPT 2018 Tiếng Anh – Đề số 3

          Đề thi thử THPT 2018 Tiếng Anh – Đề số 3 là đề thi thử THPT 2018 môn tiếng Anh lần thứ nhất mã 122 của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tỉnh Đồng Nai.       Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được thành lập theo Quyết Định số 2527/QĐ-UBND […]