• Đề thi HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2

         Đề thi HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2

         Đáp án HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]

 • Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đề thi HSG Lịch Sử lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Lịch Sử lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đề thi HSG Tin học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018

        Đề thi HSG Tin học lớp 9 Sóc Trăng 2017-2018 là đề thi học sinh giỏi môn Tin học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi PTCS lớp 9 thường niên của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng.       Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông […]


 • Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2015-2016

         Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2015-2016 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện Krông Ana,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức niên khóa […]